Overig Dienstverlening

Overige dienstverlening

Overige dienstverlening is niet onder de bovenstaande noemers te vangen:

  • Coachende begeleiding van werknemers en leidinggevenden
  • Keuringen (zoals taxi-chauffeurs en rijbewijskeuringen)

Er bestaat een uitgebreid pallet aan dienstverlening door HSMA. De hieronder staande lijst is niet compleet: 

1. Keuringen

Keuringen zijn onderzoeken waaraan een arbeidsrechtelijk gevolg verbonden kan zijn. In de afgelopen jaren zijn aanstellingskeuringen drastisch in aantal verminderd als gevolg van de veranderde wetgeving. Deze keuringen mogen nog steeds worden uitgevoerd als daar goede redenen voor bestaan.

Er bestaan functies waarvoor de overheid heeft bepaald dat een medische goedkeuring noodzakelijk is voor uitoefening ervan. Voorbeelden daarvan zijn:

  • kraanmachinisten
  • treinmachinisten
  • piloten
  • vrachtwagenchauffeurs
  • taxichauffeurs

Voor meer info of aanvraag van een keuring, mail d.m.v. deze link.

2. Arbeidsgerelateerde advisering

Een aantal situaties kunnen vragen om een medisch advies ten behoeve van een (mogelijk toekomstige) arbeidssituatie. Wat kan iemand in medische zin? Heuterman Sociaal Medisch Advies kan hierop antwoord geven en samen met een (evt. in het netwerk aanwezige) arbeidsdeskundige kan deze vraag praktisch worden beantwoord. Het resultaat is een realistische en uitvoerbare inschatting en advies. Voor meer info over arbeidsgerelateerde advisering, mail d.m.v. deze link.

 

Als u in contact wil komen met HSMA ga dan naar het onderdeel 'Contact' van deze site.