Preventie

Preventie

Met preventieve maatregelen kunt u het risico op gezondheidsproblemen en verzuim behoorlijk verkleinen. Maatregelen lopen uiteen van het klassieke bedrijfsgeneeskundige spreekuur tot periodieke medische onderzoeken met geavanceerde vragenlijsten.

Preventieve acties hebben tot doel het risico op gezondheidsproblemen van werknemers te verkleinen. Ze hebben zo een positief effect op het verzuim.

Preventie als vast onderdeel van het gezondheidsbeleid in een organisatie levert meer op dan minder zieke werknemers. Naast de voordelen op (meestal) langere termijn (voorkomen van gezondheidsschade en verzuim) zijn er ook positieve gevolgen voor het imago van de organisatie. Preventieve maatregelen dienen per organisatie te worden bepaald en kunnen het beste vallen binnen de filosofie van het algemene beleid.

Er zijn veel verschillende vormen van preventieve aanpak door aanbieders. Benamingen variëren van 'vitaliteitsbevordering' tot 'pro-activiteit'. Kenmerk van bijna al deze vormen is dat er VOOR het ontstaan van problemen (verzuim, ongevallen) actie wordt ondernomen en liefst zo vroeg mogelijk. Samengevat: adequaat reageren op vroege signalen.

Vroege signalen oppikken

Vroege signalering door Heuterman Sociaal Medisch Advies B.V.  vindt onder andere plaats in: 

  • Overleg: SMO/SMT, gesprekken met leidinggevenden, management en deskundigen, enz. 
  • Spreekuren: Verzuim- en open-/arbospreekuren. 
  • Werkplekbezoeken en werkplekonderzoeken. 
  • Betrokkenheid bij opstellen Risico-Inventarisatie en Evaluatie 
  • Onderzoek: Periodiek Medisch Onderzoek (voorheen: PAGO) 
  • Overleg met andere aanbieders van arbo-dienstverlening
  • Aan de hand van vroege signalen wordt met de betrokken partijen onderzocht welke oplossingen er in de betreffende organisatie kunnen worden gekozen. Kant en klare standaardoplossingen bestaan hierbij niet.