Verzuim Dienstverlening

Verzuimgerelateerde dienstverlening

De dienstverlening die zich richt op verzuimsituaties is een deel van de bedrijfsgeneeskundige werkzaamheden. In een aantal gevallen is verzuim het (ongewenste) resultaat van een proces dat door preventieve maatregelen had kunnen worden voorkomen.

Sinds de wetgeving is aangepast (wet verbetering poortwachter of w.v.p.) liggen de verantwoordelijkheden voor verzuim door ziekte/gebrek duidelijk bij de werknemer en werkgever. HSMA richt zich nadrukkelijk op de uitwerking van de rollen van de betrokkenen. Zij zet zich in voor het maken van keuzes waar zij tevreden mee kunnen zijn en waardoor er een goed (en liefst duurzaam) resultaat wordt bereikt. 

1.Verzuimbegeleiding

  • Gesprekken en medische onderzoeken op korte termijn
  • Advisering gericht op oplossingen
  • Emancipatie van de werknemer (eigen verantwoordelijkheden herkennen)
  • Tijdige verwijzing naar andere deskundigen
  • Adequate administratie van medische gegevens.

Gesprekken en medische onderzoeken op korte termijn


2. Ondersteuning bij Verzuimbegeleiding

  • Ondersteuning P&O/HRM medewerkers
  • Ondersteuning leidinggevenden
  • Advisering management
  • Oplossingsgericht adviseren

Ondersteuning P&O/HRM medewerkers